Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)  
 
Startblokken
Alle peutergroepen van Dikkertje Dap kinderopvang werken met het ontwikkelingsgerichte programma Startblokken. Startblokken is een gecertificeerd VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie en speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Startblokken speelt in op de belevingswereld van het kind en is erop gericht dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het programma startblokken en de keuzevrijheid heeft effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van uw peuter.
 
Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de methode aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat de ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een voorgeschreven structuur of gesloten werkplan.
 
Door het jaar heen wordt er gewerkt aan de hand van een aantal thema's. Dit zijn betekenisvolle thema's uit de beleveniswereld van het kind. Bijvoorbeeld 'de winkel', of 'de dokter'. De boekjes, liedjes en activiteiten worden passend bij het thema gekozen, evenals de werkjes die in deze periode worden gemaakt. Door de regelmatige herhaling leren de peuters op deze manier spelenderwijs een groot aantal woorden en begrippen.
 
Ontwikkelingsvolgsysteem
De peutergroepen werken met het volgsysteem OVM (ontwikkelingsvolmodel). De pedagogisch medewerker volgt de peuter en houdt de ontwikkelingen bij. Bij drie jaar en vlak voor het vierde jaar volgt er een gesprek met de ouder/verzorger over de ontwikkelingen van het kind.