Oudercommisie Dikkertje Dap kinderopvang

De belangrijkste taak van de oudercommissie (OC) is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Ouders kunnen via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van Dikkertje Dap. De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over o.a. onderstaande punten:
  •  kwaliteit van opvang
  •  voeding
  •  pedagogisch beleid
  •  prijswijzigingen
  •  openingstijden
De oudercommissie komt eens in de 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Je bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Je kan je aanmelden door een mailtje te sturen naar ocddap@gmail.com.

De oudercommissie organiseert thema-avonden voor ouders. Heb je ideeën voor een thema/onderwerp laat het ons weten. De oudercommissie communiceert via de email. Aanmelden voor ontvangst van de berichten van de OC kan via het toestemmingsformulier deze wordt verstrekt bij de plaatsing van uw kind.

De oudercommissie beschikt ook over een brievenbus, deze is te vinden bij de ingang van Dikkertje Dap.


Jaarverslag 2023: Jaarverslag 2023

Link naar het communicatieplan: Communicatieplan OC 2024

Wij zijn opzoek naar nieuwe leden!: Vacature