Kinderopvang
Binnen Dikkertje Dap zijn er zes verschillende groepen aanwezig. Op de baganegrond is Pippeloentje onze babygroep gevestigd en drie verticalen groepen (0 tot 4 jaar) Giraf, Rode Laarsjes en Otje. Op de eerste verdieping bevindt zich Duimelot, de peutergroep en Op de Trap, onze buitenschoolse opvang.

Pippeloentje, de baby/dreumesgroep
U kunt er voor kiezen om u kind te plaatsen op de baby/dreumes groep. Op Pippeloentje spelen kinderen tot ongeveer 18 maanden. Ongeveer, omdat de individuele ontwikkelingsfase van het kind bepaalt of ze eraan toe zijn om naar de verticale groep te gaan. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u. We hebben in deze leeftijdsfase veel aandacht voor de motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling en taalontwikkeling. Er zijn verschillende mogelijkheden aanwezig om deze ontwikkelingen te stimuleren. We hebben hier met de inrichting van de groep rekening mee gehouden. Zo hebben we bijvoorbeeld een speelkleed voor een laag geplaatste spiegel en beschikken wij over een verhoogde box. Er is ruimte om met bijvoorbeeld ballen en duwauto's rond te lopen. Verder bieden we divers speelgoed aan zoals muziekdoosjes, voel - en speel materialen, mobielen- en loopauto's. Maar het zijn de pedagogische medewerkers zelf die het leukst zijn! Zij zingen liedjes op verschillende toonhoogte, blazen bellen voor de kinderen, trekken (leuke) gezichten, knuffelen en nog veel meer. Met de kleintjes gaan we naar buiten als de groepssamenstelling en het weer dit toelaat. Voor de mama's die dit wensen, is er gelegenheid om borstvoeding te komen geven.

 

Otje, Rode Laarsjes en Giraf
Dikkertje Dap heeft drie verticalen groepen. Een verticale groep is een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Broertjes en zusjes kunnen samen in de groep geplaatst worden. Wij ervaren hierbij de volgende voordelen: we sluiten aan op een huiselijke gezinssituatie waarin kinderen samen kunnen spelen, het jongere kind kan zich optrekken aan een ouder kind en kinderen kunnen elkaar helpen. De ruimte biedt veel speelmogelijkheden die tegemoet komen aan diverse behoeften van de kinderen: rust en beweeglijkheid; openheid en beslotenheid. Zo is er onder andere een poppenhoek, een leeshoek en diverse speelmogelijkheden. Ook deze kinderen gaan naar buiten als de groepssamenstelling en het weer dit toelaat.