Baby-Dreumesgroep

Binnen Dikkertje Dap Paulus Potterstraat 6, zijn er zes verschillende groepen aanwezig. Op de begane grond zijn Pippeloentje onze baby/dreumesgroep. Giraf, Otje en Rode Laarsjes, onze verticale groepen (0 tot 4 jaar). Op de eerste verdieping bevindt zich peutergroep Duimelot en BSO Op de Trap. 

Binnen Dikkertje Dap Govert Flinkstraat 1, zijn vier verschillende groepen aanwezig namelijk:  floddertje (verticale groep), peutergroep Pluk 1 en 2 en BSO de Petteflet. 

De baby/dreumesgroep 
Op de baby/dreumesgroep spelen kinderen tot ongeveer 14 maanden. Ongeveer, omdat de individuele ontwikkelingsfase van uw kind bepaalt of hij/zij eraan toe is om naar de verticale groep te gaan. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.

In deze leeftijdsfase is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling en taalontwikkeling. Er zijn verschillende mogelijkheden aanwezig om deze ontwikkelingen te stimuleren. Wij hebben hier met de inrichting van de groep rekening mee gehouden. Zo hebben wij bijvoorbeeld een speelkleed voor een laag geplaatste spiegel en beschikken wij over een verhoogde box. Er is ruimte om met bijvoorbeeld ballen en duwauto's rond te lopen. Verder bieden we divers speelgoed aan zoals muziekdoosjes, voel - en speel materialen, mobielen- en loopauto's. Maar het zijn de pedagogische medewerkers zelf die het leukst zijn! Zij zingen liedjes op verschillende toonhoogte, blazen bellen voor de kinderen, trekken (leuke) gezichten, knuffelen en nog veel meer. Met de kleintjes gaan we naar buiten als de groepssamenstelling en het weer dit toelaat. Voor de mama's die dit wensen, is er gelegenheid om borstvoeding te komen geven.

Link naar de inspectierapporten van: 


Paulus Potterstraat 6: link naar inspectierapport PP6
Govert Flinckstraat 1: link naar inspectierapport GF1