Dreumesgym

Middels dreumesgym wil Dikkertje Dap een extra bijdrage leveren aan de beweegontwikkeling van uw kind.Tijdens de dreumesgymles maakt uw kind spelenderwijs kennis met verschillende vormen van sport en spel en dans. Deze sportvormen stimuleren de grove en fijne motorische ontwikkeling.

Alle dreumesen die redelijk kunnen lopen zijn welkom. Ook dreumesen die geen gebruik maken van de kinderopvang bij Dikkertje Dap, zijn van harte welkom. Als uw kind op donderdag op de opvang aanwezig is wordt hij/zij door een pedagogisch medewerker naar de gymzaal gebracht en gehaald.  

Dreumesgym vindt tijdens de schoolweken elke donderdagochtend plaats in gymzaal 1 aan de Hobbemakade 71 te Zutphen. De dreumesgym is van 09:30 tot 10:00 uur. De gymlessen worden verzorgd door een gediplomeerd docent bewegingsonderwijs Michelle Ensing. Daarnaast blijft er minimaal één pedagogisch medewerker bij de peutergym aanwezig. In de tabel hieronder vindt u de groepsindeling voor dreumesgym. Hierna kan uw dreumes doorstromen naar de peutergym. De kosten voor de dreumes- en peutergym bedragen € 10,00 per maand.


Kom gerust een keer vrijblijvend samen met uw dreumes of peuter bij een gymles kijken.  

Inschrijfformulier dreumesgym voor kinderen die nog niet bekend zijn bij Dikkertje Dap Kinderopvang:
Inschrijfformulier Dreumes-peutergym

Inschrijfformulier dreumesgym voor kinderen die bekend zijn bij Dikkertje Dap Kinderopvang:
Inschrijfformulier Dreumes-peutergym

Voor meer informatie over de peutergym kunt u terecht bij Tessa Hieselaar. Zij is telefonisch te bereiken op: 0857733752 toets 4 of via de mail tessa@kinderopvangdikkertjedap.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen bij aanvang of afloop van de peutergym of op kantoor.
 
U en uw dreumes zijn altijd welkom voor een proefles dreumesgym.