Peutergroep de Flief

Trots op jezelf, samen sterk

Peutergroep en BSO de Flief zijn onderdeel van kindcentrum de Flief.
Kindcentrum de Flief is ontstaan uit een samenwerking tussen basischool de Flief en Dikkertje Dap Kinderopvang sinds 2014. Het uitgangspunt van kindcentrum de Flief is: onderwijs en opvang gaat over in één doorgaande leerlijn. Een nauwsluitend aanbod dat voor kinderen als vanzelfsprekend wordt ervaren.


Veiligheid, regelmaat, vertrouwen, respect, liefde en zorg zijn binnen kindcentrum de Flief belangrijke kernwaarden waardoor kinderen met plezier naar het kindcentrum gaan. Op kindcentrum de Flief gaan we met elkaar om volgens de regels van de kanjertraining:

We helpen elkaar
We vertrouwen elkaar
We lachen elkaar niet uit
Niemand speelt de baas
Niemand doet zielig
We hebben respect voor een ander en voor onszelfPeutergroep
Peutergroep de Flief is er voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Op de peutergroep wordt gewerkt met de VE (voorschoolse educatie) methodiek 'Startblokken'. Het is een mooie voorbereiding voor de basisschool. Op de peutergroep worden activiteiten georganiseerd die toegespitst zijn op alleen peuters. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van kinderen. Op de peutergroep wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning van de peuter. 

De peutergroep is gevestigd naast de groepen 1/2. De peuters maken al kennis met de school en de kleuters. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar de basisschool minder groot is. Maar ook als uw peuter naar een andere school gaat is de doorgaande lijn naar groep 1/2 gewaarborgd.  

BSO (voorschoolse en naschoolse opvang)
Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers. De BSO bevindt zich in de ruimte van de peutergroep en in de aansluitende hal. Hier zijn verschillende hoeken ingericht met BSO materiaal. De BSO kinderen kunnen met eigen materiaal spelen maar het is ook mogelijk om samen met de peuters iets te doen, zoals voorlezen en spelen.

Meer informatie over kindcentrum de Flief vindt u op: Link. U mag ook altijd contact opnemen met de groep voor meer informatie.

U bent altijd welkom om te komen kijken.

Peutergroep de Flief
Berkenlaan 106
7204 CV  ZUTPHEN

Landelijkregistratienummer (LRK) peutergroep: 178612066
Landelijkregistratienummer (LRK) BSO: 159757320
Link naar de inspectierapporten van: Peutergroep de Flief
Link naar de inspectierapporten van: BSO de Flief

E-mail: wegwijzer@kinderopvangdikkertjedap.nl
Telefoon: 0643676187


Link naar het inschrijfformulier: formulieren