Prins Claus


Peutergroep de Prins Claus
Peutergroep en BSO de Prins Claus zijn onderdeel van kindcentrum de Prins Claus.
Kindcentrum de Prins Claus is ontstaan uit een samenwerking tussen basisschool de Prins Claus  en Dikkertje Dap Kinderopvang sinds augustus 2023.  

 
De peutergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de peutergroep werken wij met de voorschoolse educatie methodiek 'Startblokken'. Met het programma Startblokken wordt onder andere aandacht besteed aan taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw peuter.  De peutergroep is een mooie voorbereiding op de basisschool. Wij werken spelenderwijs aan de hand van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van uw peuter. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van uw peuter.
Peutergroep de Prins Claus
Het Zwanevlot 318 
7206 CS  ZUTPHEN
Landelijkregistratienummer (LRK):  154379256

Link naar de inspectierapporten van:   Inspectierapport
Peutergroep de Prins Claus, Het Zwanevlot 318: 

E-mail: prinsclaus@kinderopvangdikkertjedap.nl
Telefoon: 0857733752 toets 5 in het keuzemenu   
Link naar het inschrijfformulier: formulieren