Peutergroep Pluk

Peutergroep Pluk

Peutergroep Pluk is er voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Op de peutergroep wordt gewerkt met de methodiek 'Startblokken'. Het is een mooie voorbereiding voor de basisschool. Op de peutergroep worden activiteiten georganiseerd die toegespitst zijn op alleen peuters. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van kinderen. Op de peutergroep wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning van de peuter.

Dagindeling peutergroep
Elke dag heeft dezelfde indeling. Voor de peuters geeft dat houvast en een gevoel van veiligheid. De dagindeling ziet er binnen Duimelot als volgt uit:
  
07.00-09.00 uur:        Binnenkomst
09.00-09.20 uur:        Grote kring (dag liedjes, kringactiviteit, afsluiting)
09.30-10.00 uur:        Fruit eten
10.00-10.15 uur:        WC-ronde/verschonen
10.15-10.30 uur:        Kleine kring
10.15-11.00 uur:        Knutselactiviteit/vrij spel
11.00-12.00 uur:        Buiten spelen
12.00-13.00 uur:        Handen wassen, tafel dekken, eten en opruimen en wc- ronde
13.00-14.30 uur:        Slapen of vrij spelen
14.30-15.00 uur:        Fruit eten en tafelactiviteit/kring
15.00-15.45 uur:        Knutselactiviteit/ vrij spel
15.45-16.30 uur:        Buiten spelen
16.30-17.15 uur:        Aan tafel warm eten of een cracker
17.15-18.30 uur:        Vrij spelen en eventueel samenvoegen met BSO

Buitenspelen
Vrijwel dagelijks gaan de kinderen buiten op avontuur. Ploeteren in de moestuin, crossen op een loopfiets of driewieler, grote en kleine taarten bakken in de zandbak. Ook gaat de peutergroep regelmatig op stap naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, markt of speeltuin. 

Wanneer het weer te slecht is om naar buiten te gaan, hebben we binnen de mogelijkheid om lekker te bewegen in de speelhal of gebruik te maken van de BSO ruimte.

     

Peutergroep pluk
Govert Flinckstraat 1, te Zutphen

Landelijkregistratienummer (LRK): 887454896

Link naar de inspectierapporten : Inspectierapport

E-mail: pluk@kinderopvangdikkertjedap.nl
Telefoon: 0857733752 
Link naar het inschrijfformulier: formulieren