Peutergroep de Wegwijzer

Trots op jezelf, samen sterk

Peutergroep de Wegwijzer is onderdeel van chr. kindcentrum de Wegwijzer.
Kindcentrum de Wegwijzer is een samenwerking tussen de chr. basisschool de Wegwijzer en
Dikkertje Dap kinderopvang vanaf oktober 2014.

Veiligheid, regelmaat, vertrouwen, respect, liefde en zorg zijn bij kindcentrum de Wegwijzer belangrijke kernwaarden waardoor kinderen met plezier naar school gaan. Op kindcentrum de Wegwijzer gaan we met elkaar om volgens de regels van de kanjertraining:

We helpen elkaar
We vertrouwen elkaar
We lachen elkaar niet uit
Niemand speelt de baas
Niemand doet zielig
We hebben respect voor een ander en voor onszelf


Iedereen leert op zijn eigen manier. De een leert door te doen, de ander door te studeren. Dat is waarom de Wegwijzer gebruikt maakt van de M.I. (Meervoudige intelligentie) methode. 


Meer informatie over peutergroep de Wegwijzer vindt u op:Peutergroep de Wegwijzer , u mag ook altijd contact opnemen met Gerrie Behet of Carly Paulissen


Gerrie Behet 
Paulus Potterstraat 6
7204 CV  ZUTPHEN

Email: g.behet@kinderopvangdikkertjedap.nl 
Telefoon: 0616459367 of 0857733752 

Carly Paulissen
Schoolleider
Paulus Potterstraat 4
7204 CV  ZUTPHEN

Email: info@dewegwijzer-zutphen.nl
Telefoon: 0575517712